Voor vluchtelingen

Personen met (verzoek om) internationale bescherming

Elke vreemdeling die in België aankomt, kan een procedure voor het verzoek om internationale bescherming  aanvragen. Maar niet iedereen zal het statuut krijgen. Verzoekers om internationale bescherming krijgen materiële hulp van het OCMW. Als ze eenmaal erkend zijn, kunnen ze ook financiële hulp krijgen.

Welke hulp krijg je?

De verzoekers om internationale bescherming die sinds juni 2007 in ons land zijn, ontvangen materiële steun bij de aanvang van procedure voor het verzoek om internationale bescherming en dit tot ze een verblijfsstatuut krijgen of uitgeprocedeerd zijn. Personen die het statuut van internationale bescherming krijgen, kunnen eventueel leefloon krijgen via het OCMW.

In ons land verblijven ook personen waarvan het verzoek om internationale bescherming geweigerd werd in de illegaliteit. Zij mogen niet werken en ontvangen geen materiële of financiële steun. Deze illegalen hebben enkel recht op dringende medische hulp.

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Op 23 januari 2001 sloot OCMW Heist-op-den-Berg een overeenkomst tot opvang van de verzoekers om internationale bescherming binnen de structuur van een plaatselijke LOI. Het LOI van Heist-op-den-Berg bestaat uit zes woningen, verspreid over de gemeente. Deze huizen bieden plaats aan 36 bewoners waarvan 12 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Een LOI wordt georganiseerd door het OCMW en biedt een beperkte periode materiële opvang aan verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen. Het is een logement dat door het OCMW is ingericht. Het LOI vertrekt vanuit de visie van een georganiseerde begeleiding met voldoende aandacht voor integratie in de Heistse en de Vlaamse gemeenschap. De financiële steun voor de bewoners blijft beperkt tot een weekbedrag voor o.a. de aankoop van voeding. Vanuit het OCMW volgen drie maatschappelijk assistenten het leven in het LOI goed op. Bij hen kan je terecht met al je vragen.

Externe links