Vragenlijst stroomuitval

De voorbije dagen meldden de media dat er deze winter mogelijk een elektriciteitsschaarste kan zijn in België. Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg wil zijn voorbereiding verder verfijnen en brengt daarom preventief de risico’s in kaart. Zo komen we te weten of jouw organisatie voorbereid is op een stroomuitval en of zo'n panne veiligheidsproblemen kan meebrengen. De dienst Noodplanning is bereid om je hierin bij te staan. 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het provinciebestuur Antwerpen zullen in de volgende maanden zelf ook communiceren over een mogelijke stroomuitval. We benadrukken daarom dat deze rondvraag enkel van de gemeente Heist-op-den-Berg uitgaat, en louter een informatief en preventief karakter heeft. De informatie die je ons bezorgt, zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. Je gegevens worden enkel voor noodwaarschuwingen gebruikt.

Naam organisatie
*
Adres organisatie
*
Locatie organisatie


*
Naam contactpersoon
*
Mail contactpersoon
*
Tel./gsm contactpersoon
*

Algemeen

Heb je een noodplan in geval van stroomuitval?

*
Heb je een noodstroomgenerator?

*
Heb je onlangs een stroomuitval meegemaakt?

*

Bij een gecontroleerde, korte stroomuitval

Verwacht je veiligheidsproblemen?

*
Indien ja, vormen deze problemen een risico voor de omgeving?

Indien ja, verwacht je dan inzet van de hulpdiensten?

Sluit je je organisatie?

Bij een plotse stroomuitval van onbepaalde duur

Verwacht je veiligheidsproblemen?

*
Indien ja, vormen deze problemen een risico voor de omgeving?

Indien ja, verwacht je dan inzet van de hulpdiensten?

Sluit je je organisatie?

Wat zijn de mogelijke veiligheidsproblemen in jouw organisatie bij stroomuitval?

Meer info

Op afspraak.