Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

De rijopleiding is veranderd in de loop van 2017 zodat beginnende bestuurders beter gewapend zijn tegen de risico's op de weg. Je vindt een duidelijk overzicht van de wijzigingen en de nieuwe rijopleiding op de website Rijbewijzer.be.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan drie jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider (MODEL 36): je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Sinds 1 oktober 2017 moet in Vlaanderen de begeleider een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór hij begeleider kan worden en op het voorlopig rijbewijs kan worden vermeld.  Deze vorming kan gevolgd worden in een erkende rijschool of bij een erkend instructeur.  De begeleider ontvangt dan een begeleidersattest dat moet voorgelegd worden bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (MODEL 18): je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Meebrengen

 • je identiteitskaart,
 • een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond indien je identiteitskaart binnen het half jaar vervalt (anders wordt de foto van je identiteitskaart automatisch opgeladen),
 • aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum een, maximum twee begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (model 36)

LET OP! Je begeleider moet minstens acht jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste drie jaar geen verval gehad hebben.

 •  het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20 uur rijles alleen te oefenen (model 18)
 • eventueel een rijgeschiktheidsattest voor categorie B, C of D

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Regelgeving

Contactinformatie