Voornaamswijziging

Jouw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om je te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je jouw voornaam en familienaam laten wijzigen. Je familienaam veranderen kan niet via de gemeente. Dit blijft tot de bevoegdheid horen van de FOD Justitie. 

Voorwaarden

Je kan jouw voornaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om jouw voornaam te veranderen contacteert je de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal drie maanden.

In Heist-op-den-Berg kan je dit zonder afspraak regelen, tenzij je wenst langs te komen op maandagavond tussen 16 en 19 uur of op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 11.30 uur. Dan kan je enkel na afspraak terecht. Je kan steeds vooraf telefonisch een afspraak maken

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • eventueel een recente, gelijkende pasfoto zodat er meteen een nieuwe eID en rijbewijs kan aangevraagd worden.

Bedrag

De prijs van de voornaamswijziging hangt af van de gemeente. Transgenders betalen maximum 10% van het gemeentelijke tarief.

In Heist-op-den-Berg betaal je 250 euro om je voornaam te laten wijzigen. Transgenders betalen 25 euro.

Regelgeving

De wet van 18 juni 2018 hevelt de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de ambtenaren van de burgerlijke stand met inwerkingtreding op 1 augustus 2018 (art. 119 t.e.m. 136).

Contactinformatie