Infosessie verkiezingen: de vragen

Zodra de drie verkiezingsthema's gekozen zijn, gaan de jongeren begin 2024 in klasverband op zoek naar de vragen die ze binnen deze drie thema's willen voorleggen aan de lokale politiekers. Per thema maken ze een top 5 van de meest prangende vragen.

Uit de verzamelde vragen van alle klassen uit alle Heistse scholen kijken we finaal per thema welke drie vragen het meeste leven bij de jongeren. 

Die negen vragen worden tijdens het verkiezingsdebat voorgelegd aan de afgevaardigden van alle partijen die deelnemen aan de lokale verkiezingen in oktober. 

Op die manier hopen we dat de jongeren zicht krijgen op de partij wiens opvattingen en ideeën het beste aansluiten bij die van zichzelf. Zodat ze tijdens de lokale verkiezingen op zondag 13 oktober bewust het bolletje van hun voorkeurspartij rood kunnen inkleuren.

De 3 vragen die de jongeren bepaald hebben per thema zijn:

Welzijn en Gezondheid

  1. Er zijn heel wat gezinnen en jongeren die hun school(reizen) en basiszorg niet kunnen betalen. Hoe wilt u de strijd tegen armoede in onze gemeente in de praktijk omzetten?
  2. Er zijn enorme wachtlijsten voor artsen, tandartsen en psychologische hulp in Heist en er is een zeer beperkt vangnet voor jongeren in moeilijkheden. Heeft u concrete plannen en stappen klaar om de toegang tot die basisgezondheidszorg te verbeteren?
  3. In het uitgaansleven en in scholen wordt er veel alcohol en drugs gebruikt en veel gedeald. Welke maatregelen gaat uw partij nemen om de verslavingsproblematiek onder jongeren te verminderen en de preventie-inspanningen te versterken?

Veiligheid

  1. Fietspaden in Heist zijn op heel veel plaatsen niet veilig, in slechte staat of zelfs niet aanwezig. Welke acties wilt u ondernemen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren, met specifieke aandacht voor schoolomgevingen en drukke verkeersgebieden zoals de Liersesteenweg, de industriegebieden en het Gouden Kruispunt onderaan de berg?
  2. De straatlichten in Heist worden sinds vorig jaar tijdens de week ’s nachts gedoofd. Tegelijkertijd kampen we met een toenemende problematiek van onveiligheid in sommige delen van onze gemeente, zoals druggebruik, diefstal en criminaliteit in het algemeen. Hoe denkt uw partij deze problemen aan te pakken?
  3. Welke veiligheidsmaatregelen zijn voor uw partij in Heist prioritair?

Werk en Economie

  1. Hoe gaat u de werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen, met bijzondere aandacht voor jongeren (vakantiejobs)?
  2. Wat zijn de plannen en acties van uw partij om de lokale economie te stimuleren ?
  3. Wij studeren weldra af als geschoolde vakmensen. Hoe wilt u als bestuur lokale jonge startende ondernemers ondersteunen?