Vrijetijdskaart

Online aanvragen

Vrijetijdskaart

De vrijetijdskaart is een kaart waarmee je 80% korting krijgt op het lidgeld en de prijs van activiteiten. Dit geldt bij alle teams van het lokale bestuur en bij erkende verenigingen uit Heist-op-den-Berg. De vrijetijdskaart is een jaar geldig.

Hoe werkt de vrijetijdskaart?
Ben je ingeschreven bij een vereniging? Doe je mee met een activiteit van een vereniging?
Je betaalt het lidgeld of het geld voor een activiteit. Vraag een bewijs dat je betaalde. Zorg dat hier een handtekening en een stempel op staat. Je gaat naar team Financiën met het betalingsbewijs, je vrijetijdskaart en je identiteitskaart. Team Financiën zorgt voor 80% van de terugbetaling.

Bij deelname aan activiteiten van teams van het lokale bestuur krijg je de korting onmiddellijk toegekend.

Nog vragen?
Anneke Dejonckere, Stationsstraat 2, 015 24 93 50

Voorwaarden

Wanneer heb je recht op de vrijetijdskaart? (vanaf 2020)

Je hebt een BEPERKT INKOMEN

 • Je woont in Heist-op-den-Berg.
 • Inkomen niet hoger dan toegelaten bij een verhoogde tegemoetkoming of budgethulpverlening/aanvullende financiële steun of collectieve schuldenregeling
 • Je hebt maximum 1 eigendom of huurt.
 • Niet meer dan 2.000 euro spaargeld, kasbons, beleggingen, aandelen, ... per persoon binnen het samenwonende gezin.

Je hebt een HANDICAP

 • Je woont in Heist-op-den-Berg.
 • Je hebt één van de volgende attesten:
  • Handicap, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 12 punten.
  • Handicap, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van een verminderd verdienvermogen van ten minste 2/3 EN/OF ten minste 7 punten EN genieten van een verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV.
  • Erkenning van 66% arbeidsongeschiktheid vanuit het RIZIV EN verhoogde tegemoetkoming.
  • Voor kinderen: handicap van minstens 4 punten op de eerste pijler EN recht hebben op verhoogde kinderbijslag.
 • Je hebt maximum 1 eigendom of huurt

Procedure

Vul het aanvraagformulier in. Verzamel de bewijzen die op het formulier staan. Vergeet niet om het aanvraagformulier te ondertekenen.
Steek het formulier en de bewijzen in de brievenbus van de OCMW-site of geef het af aan het onthaal van de OCMW-site of je maatschappelijk assistent.
Je kan de vrijetijdskaart ook online aanvragen.

Beslist team Toegankelijkheid dat je recht hebt op een vrijetijdskaart? Dan krijg je de kaart in je brievenbus toegestuurd. Beslist het team dat je geen recht hebt op een vrijetijdskaart? Dan krijg je een brief met motivatie in je brievenbus.

Online aanvragen

Contactinformatie