Vrijwilliger in de kijker

Het lokaal bestuur wil alle vrijwilligers bedanken die zich naar aanleiding van de Coronacrisis inzetten voor de meest kwetsbaren binnen onze gemeenschap. Het is hartverwarmend dat er zich zoveel mensen spantaan aanbieden om allerhande boodschappen te doen, een hond uit te laten, maskers te naaien, babbeltjes te slaan met eenzame ouderen, op pad gaan met minder mobielen, … .

Deze spontane zorg voor elkaar maakt onze gemeente warmer.
Een grote berg aan dankbetuigingen is hier op zijn plaats!

Contactinformatie