Vrijwilligen bij het lokale bestuur

Vrijwilligers maken onze gemeente warmer en aangenamer.
In Heist-op-den-Berg kiezen we ervoor om heel wat teams te versterken met vrijwilligers. 
Zij bieden een grote meerwaarde voor onze kwaliteit en ons aanbod. 
Vrijwilligers en vrijwilligerswerk zijn dan ook onmisbaar geworden voor het slagen van heel wat projecten. 

De mogelijkheden voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij het lokale bestuur zijn heel divers. 
Er kunnen vrijwilligers aan de slag met heel uiteenlopende talenten en mogelijkheden. Zowel korte als lange engagementen zijn mogelijk.

Ook als vrijwilliger doe je je voordeel. Vrijwilligerswerk geeft je een positief en goed gevoel, het verrijkt je en laat je actief betrokken zijn in de samenleving.

Bij volgende teams kan je met je talenten terecht:

Bibliotheek: verwerken van nieuwe boeken, wegzetten van ingeleverde materialen, bib-aan-huis
Cultuur: toezicht houden bij expo's, hulp bij activiteiten
Cultuurcentrum: vestiaire bij voorstellingen en films, afficherondes, Toegankelijke Cultuur, suppoost Cursuscentrum: doorgeven van kennis of vaardigheden in een cursus (hiervoor moet je niet noodzakelijk een onderwijsdiploma hebben)
Mobiliteit: gemachtigd opzichter aan de schoolpoort
Toerisme: treinmuseum en watertoren openhouden
Druk en Uitleen: drukwerk plooien en nieten, nazicht materialen
BKO en speelpleinwerking: animator speelpleinwerking, meter- en peterwerking buurtspeelpleintjes
Sport en Jeugd: monitor bewegingsschool, Hestival, jeugdraad, animator uitstappen en workshops
Leefomgeving: compostmeester, mooimakers (zwerfvuil opruimen)
Zorgverlening: cafetaria woonzorgcentrum Berkenhof, chauffeur Minder Mobielen Centrale,  hulp in het peuterspeelpunt, hulp bij activiteiten die het Huis van het Kind organiseert
Gelijke Kansen: Babbelberg, De Dorpskom, Fietslessen voor volwassenen, animator Speelkoffer, Praatmakkers, huiswerkbegeleiding, hulp aan Oekraïense vluchtelingen, ...