Vrijwilligerswetgeving

Wat is vrijwilligerswerk?
De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt. In mensentaal: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:

  • mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;
  • ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.
  • ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie,… is daarom geen vrijwilligerswerk volgens de wet.

Activiteiten in het eigen privé-of familieverband zijn geen vrijwilligerswerk. Het gras van de buurvrouw maaien, boodschappen voor je moeder doen, meespelen op een bingo-avond… is geen vrijwilligerswerk. 

Zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Via de knop vrijwilligersvacatures op deze pagina kan je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je op het lijf is geschreven.

Wie mag vrijwilligen?
Iedereen mag vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, vrijwilligerswerk doen. De Belgische nationaliteit hebben, is geen vereiste. Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen ontvangen. Mocht dit het geval zijn voor jou, laat de organisatie waarvoor jij vrijwilligerswerk doet je dan helpen.

Wens je hierover meer te weten?
Op de website van Vlaanderenvrijwilligt  krijg je alle informatie.

 

Contactinformatie