Warme dagen

Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen (zoals een hittegolf). Op www.warmedagen.be vind je meer info over welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen om problemen te voorkomen.

Bij zeer warme omgevingstemperaturen kunnen zich een aantal plotse probleemsituaties voordoen. Denk maar aan uitdroging, zwelling, warmtekrampen, uitputting door hitte, hitteslag of zelfs hitteberoerte. Hitte kan dus schadelijk en soms zelfs dodelijk zijn. Heb je bepaalde symptomen of klachten tijdens deze warme dagen? Via het overzicht van warmte gerelateerde gezondheidsklachten krijg je hier meer info over, maar ook tips over wat je hier tegen kan doen.

Meest kwetsbare groepen

Vooral kinderen, ouderen en alleenstaanden zijn erg kwetsbaar tijdens warme dagen. Zij verdienen extra aandacht en zorg.

Heist-op-den-Berg heeft specifieke fiches ontworpen om deze groepen extra te ondersteunen :

Deze fiches beschrijven welke maatregelen je zelf of als professional kan nemen in periodes van erge warmte.

Professionals

Al deze acties en maatregelen kaderen in het grotere warmteactieplan. Sinds 2005 heeft België een nationaal ozon- en hitteplan. Dit plan beschrijft op welke manier de Belgische bevolking gewaarschuwd zal worden wanneer er volksgezondheidsproblemen verwacht worden in periodes van zeer warm weer.

Het nationale ozon- en hitteplan bestaat uit drie fasen:

  1. de waakzaamheidsfase: deze loopt jaarlijks van 15 mei tot 30 september. In deze periode worden de temperaturen nauwkeurig in de gaten gehouden.
  2. de waarschuwingsfase: deze fase start ten laatste twee dagen vóór het erg warm wordt. De Vlaamse overheid stuurt een nieuwsbericht uit naar organisaties die met kwetsbare groepen werken. Zo weten zij dat het erg warm zal worden en kunnen ze de gepaste maatregelen treffen.
  3. de alarmfase (in beheer van de federale overheid): deze fase wordt aanzien als een crisisfase en is belangrijk om extra maatregelen te kunnen (laten) nemen bovenop de maatregelen die reeds genomen worden tijdens de waarschuwingsfase.

Ben je nog niet ingeschreven voor de waarschuwingsmails? Dit kan je eenvoudig doen op de contactpagina van warme dagen.

Dieren

Ook dieren kunnen het te warm krijgen tijdens warme dagen. Zorg je voor dieren? Neem dan op huisdierinfo.be een kijkje voor meer info.

Actieplan bij warme dagen

Downloads

Externe links