Wat is een evenement?

  • Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis, …
  • De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk en iedereen is er welkom, al of niet tegen betaling.
  • Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een open of afgesloten ruimte.

Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, (muziek)festivals, stad-, gemeente-, dorps- of wijkfeesten, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen, jaarmarkten.

  • Ook evenementen op plaatsen die ingericht zijn om evenementen te hosten, vallen hieronder (voorbeeld: sportstadions, concerthallen en cultuurcentra). Bijvoorbeeld wedstrijden met publiek georganiseerd in een stadion vallen ook onder deze regels.

Activiteiten met een permanent karakter zoals pretparken, dierentuinen, strandbars, terrassen verbonden aan een café of restaurant, markten die op vaste en geregelde tijdstippen tijdens het hele jaar doorgaan, vallen niet onder de categorie “evenement”. De reguliere werking van een zwembad, sporthal, recreatiedomein e.d. valt ook niet onder de definitie van een evenement.

Enkel als er speciale manifestaties doorgaan. Zoals een optreden, een wedstrijd of competitiematch waar publiek wordt voor uitgenodigd, en die een tijdelijk karakter hebben, moet het geheel worden beschouwd als een evenement.

Voor deze activiteiten (die niet als evenement beschouwd worden) geldt wel de sorteerplicht. Op deze activiteiten moet alle pmd-afval gescheiden worden ingezameld voor recyclage. Dit wil zeggen dat uitbaters de nodige maatregelen moeten nemen om alle plastic verpakkingen (plastic flessen, folies, wegwerpbekers, schaaltjes,…), metalen verpakkingen (blikjes) en drankkartons uit het restafval te weren. Deze sorteerplicht geldt trouwens ook voor evenementen.