Weg- en rioleringswerken Heibloemstraat - Goorlei - Peerdsdonkendreef

Goorlei

Omwille van de weersomstandigheden is het niet meer mogelijk om de weggoot en asfaltverharding nog aan te leggen in december 2022. Indien het weer het toelaat, zal de aanleg van de weg begin 2023 uitgevoerd worden.

Aansluitend zullen de grachten en bermen afgewerkt worden en zullen de opritten aangelegd worden.
Vermoedelijk zal de afwerklaag van de asfaltverharding van de rijbaan aangelegd worden in maart 2023.
Tijdens deze werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Goorlei. 

Heibloemstraat: deel tussen Peremansheidestraat en Lostraat

Op maandag 6 februari 2023 starten de rioleringswerken in de Heibloemstraat. Er wordt riolering aangelegd tussen het kruispunt met de Peremansheidestraat en Heibloemstraat 1. Tijdens de werken is de straat enkel toegankelijk langs de zijde van de Lostraat. We heffen de enkelrichting tijdelijk op. 
Er wordt een nieuwe asfaltverharding aangelegd tussen Peremansheidestraat en Lostraat.

Heibloemstraat: deel tussen Mechelbaan en Kwadenplasstraat

Eind maart 2023 start de aannemer met rioleringswerken in dit deel van de straat. De riolering zal aangelegd worden vanaf de Kwadenplasstraat richting Mechelbaan.

Peerdsdonkendreef

Het pompstation werd midden augustus geplaatst ter hoogte van Peerdsdonkendreef 1. De beton van het pompstation moet voldoende tijd krijgen om uit te harden. Van zodra dit klaar is, kan gestart worden met de rioleringswerken. 

Downloads