Wegen- en rioleringswerken Hollandstraat en omgeving

Schaliehoevestraat

Op vrijdag 27 mei gaat de aannemer de bestaande asfaltlaag affrezen van de Schaliehoevestraat en dit vanaf huisnummer 120 tot aan de nieuwe verkeersdrempel aan huisnummer 127.
Op dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht in de Schaliehoevestraat tussen huisnummer 120 en de Minksbossenstraat. 

Voor de uitvoering van deze werken zal de Schaliehoevestraat volledig onderbroken worden. Plaatselijk verkeer wordt toegelaten tijdens het Pinksterweekend.
Na de asfalteringswerken zal de Schaliehoevestraat terug bereikbaar zijn voor plaatselijk verkeer. 

Volgens de huidige planning zullen op 7 en 8 juni de fietssuggestiestroken geschilderd worden. Hiervoor zal de rijbaan terug volledig moeten afgesloten worden.
Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen mogelijk nog schuiven in timing.

Hollandstraat

In de Hollandstraat is de aanleg van de DWA- riolering (vuilwaterriolering) in uitvoering. Aansluitend wordt ook de nieuwe RWA (regenwater)leiding aangelegd. Vermoedelijk duren deze rioleringswerken tot mei. Daarna start de aannemer met de aanleg van de nieuwe weg. 

’s Gravenhagenstraat

Vanaf 15 mei gaat de volgende fase van de rioleringswerken van start, ditmaal in de ‘s Gravenhagestraat. Op 10 mei wordt de droogzuiging voor de grondwaterverlaging reeds geplaatst. Deze werken brengen beperkte hinder met zich mee. Vanaf maandag 15 mei wordt er gestart op het kruispunt met de Kleine Lammeneelstraat. Het kruispunt
Hollandstraat – Kleine Lammeneelstraat zal gedurende drie dagen afgesloten zijn en dus niet toegankelijk zijn voor verkeer. Nadien schuiven de werken stelselsmatig op richting de ’s Gravenhagestraat en zal er terug verkeer mogelijk zijn vanuit de Kleine
Lammeneelstraat en Hollandstraat. Deze “trein” met een lengte van ±30 meter vertrekkende vanaf het kruispunt met de Hollandstraat zal zich dus door de straat begeven richting kruispunt met de Schaliehoevestraat. De aannemer tracht dagelijks ongeveer 25 meter op te schuiven.
De werken duren vermoedelijk tot eind juni, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. 

Kleine Lammeneelstraat en Mollehoefweg

In deze straten start men met de rioleringswerken van zodra de rioleringswerken in de ’s Gravenhagenstraat zijn afgerond. Zodra er zicht is over concrete uitvoeringsdata zullen we hierover communiceren.

Downloads