Wegen- en rioleringswerken Hollandstraat en omgeving

Schaliehoevestraat

De werken in de Schaliehoevestraat zijn ondertussen afgerond. 

Hollandstraat

In de Hollandstraat is de aanleg van de RWA- riolering (vuilwaterriolering) in uitvoering. Daarna start de aannemer met de aanleg van de nieuwe weg. Dit is vermoedelijk vanaf half september 2023. 

’s Gravenhagenstraat

De aannemer is in de 's Gravenhagenstraat bezig met de aanleg van een nieuwe riolering. Vermoedelijk duren deze werken nog tot 25 augustus. Daarna wordt de weggoot gegoten, de fundering van de weg aangelegd en de onderlaag in asfalt aangebracht. De onderlaag in asfalt wordt vermoedelijk aangelegd in de eerste helft van september. Daarna worden de bermen en opritten afgewerkt. 

Kleine Lammeneelstraat en Mollehoefweg

In deze straten start men met de rioleringswerken van zodra de rioleringswerken in de ’s Gravenhagenstraat zijn afgerond. Zodra er zicht is over concrete uitvoeringsdata zullen we hierover communiceren. Vermoedelijk is dit eind augustus voor Mollehoefweg, en half september voor Kleine Lammeneelstraat.  

Downloads