Welzijnsraad

Voorzitter

Dirk Seymus, deskundige Preventie en Welzijn
OCMW-site, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 46 18 20, welzijn@heist-op-den-berg.be

Wat doet deze adviesraad?

De Heistse Welzijnsraad is een ontmoetings- en overlegorgaan voor alle welzijnsorganisaties en welzijnswerkers die actief zijn in het Heistse welzijnslandschap. Een brede waaier van meer dan 60 organisaties zijn vertegenwoordigd (OCMW’s, woon- en zorgcentra, thuiszorg organisaties, lokale dienstencentra, bijzondere jeugdzorg, JAC, CLB’s, CAW, justitiehuis, open school, mutualiteiten, VDAB, huisvestingsmaatschappijen…).

Ben je als nieuwe welzijnsorganisatie actief in onze regio? Dan is de welzijnsraad de uitgelezen kans om je werking en je team voor te stellen. 

Het werkjaar van de welzijnsraad loopt telkens van september tot mei en komt vijf keer samen in cultuurcentrum Zwaneberg van Heist-op-den-Berg. Meestal is dit de derde donderdagnamiddag tussen 14 en 16 uur in september, november, januari, maart en mei.