Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 14 september 2021 tot de oprichting van en de deelname aan een welzijnsvereniging. De welzijnsvereniging draagt de naam De Zilveren Zwaan - uw welzijn, onze zorg.

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan heeft tot doel het organiseren van activiteiten die het mogelijk maken om, hetzij zelf, hetzij in samenwerking met andere partners, een gepast, kwaliteitsvol, breed toegankelijk en integraal zorgaanbod te verlenen. Daaronder wordt verstaan: residentiële en semi-residentiële zorg, thuiszorgondersteuning, thuiszorg en thuishulp en dit met alle middelen die haar hiertoe worden geboden door de toepasselijke regelgeving.

Vanaf 1 januari 2023 zal de welzijnsvereniging de volgende activiteiten exploiteren:

 • woonzorgcentrum Berkenhof
 • maaltijdbedeling
 • poetsdienst met en zonder dienstencheques
 • Minder Mobielen Centrale
 • gezinshulp inclusief jobcreatie + persoonlijke alarmsysteem.

Bestuursorganen

Algemene vergadering

De algemene vergadering vergadert ten minste tweemaal per jaar om te beraadslagen over onder meer de goedkeuring van de beleidsrapporten.

Het OCMW Heist-op-den-Berg wordt in de algemene vergadering vertegenwoordigd door 35 afgevaardigden, zijnde de voltallige raad voor maatschappelijk welzijn.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de welzijnsvereniging, Luc Vleugels.

Raad van bestuur

De welzijnsvereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tien afgevaardigden van het OCMW Heist-op-den-Berg,verkozen door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Heist-op-den-Berg:

 1. Luc Vleugels, voorzitter
 2. Eddy Gorris
 3. Tamara Ceuppens
 4. Kelly Van Tendeloo
 5. Eva Van den Brande
 6. Sarah Wouters
 7. Jan Baestaens
 8. Dirk Van Noten
 9. Karen Michiels
 10. Ilse Heremans

De besluiten van de raad van bestuur en algemene vergadering kan je hier raadplegen.

Directiecomité

Het directiecomité bestaat uit de voorzitter en de algemeen directeur van de welzijnsvereniging, de schepen van Zorg en de adjunct-algemeen directeur van het lokale bestuur.

Contactinformatie