Samen werken aan een 'Bruisend Booischot'

Kempens Landschap en Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg gaan de komende jaren volop aan de slag in Hof Ter Laken en de Booischotse dorpskern. Dat doen ze samen met de lokale gemeenschap in het project 'Bruisend Booischot'.

Enkele jaren geleden gaven de inwoners van Booischot aan dat ze de dorpskern en de omgeving van de kerk graag wat groener zouden willen. Met het project ‘Bruisend Booischot’ wil het lokale bestuur daarmee van start gaan, meer concreet door een nieuw plan voor de dorpskern samen met alle geïnteresseerde burgers op te maken en al een eerste onderdeeltje ervan te realiseren. Daarnaast liggen er ook in Hof Ter Laken nog projecten op de plank die Kempens Landschap en het lokale bestuur samen met vrijwilligers en geïnteresseerden willen opstarten. Een ervan vormt de opwaardering van de historische moestuin/boomgaard in het park. Ze willen de ruimte terugbrengen in haar historische vorm en charme. Daarbij ontstond het idee om er een sociale ruimte van te maken, waar mensen samen kunnen tuinieren. Ook willen ze er een educatieve werking opzetten rond alles wat in een moestuin/boomgaard te beleven valt.

Vlaanderen en de provincie Antwerpen steunen dit project met een subsidie van 95.000 euro uit het PDPO-fonds Platteland Plus. Dat fonds zorgt voor financiële ondersteuning van dergelijke projecten waarbij overheden en lokale actoren samenwerken aan de versterking van plattelandsdorpen. Bruisend Booischot bouwt verder aan het Veerkrachtige Dorpen-traject dat de provincie Antwerpen in dit Heistse kerkdorp mee opstartte. Via Platteland Plus kunnen het lokale bestuur en Kempens Landschap de wensen die de inwoners van Booischot eerder uitspraken voor hun dorp, mee helpen realiseren.

Meld je aan!
In het voorjaar 2021 starten Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg en Kempens Landschap met de eerste participatiesessies voor Bruisend Booischot. Mensen die interesse hebben om mee na te denken over het nieuwe plan voor de dorpskern of zin hebben om de ‘samentuin’ mee vorm te geven of te beheren, kunnen dat alvast laten weten door te mailen naar info@kempenslandschap.be of naar planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinaciering uit Platteland Plus,
bestaande uit midde
len van Vlaanderen en provincie Antwerpen.