Wegen- en rioleringswerken Bredestraat en omgeving

Update

Maandag 14 mei starten de riolerings- en wegeniswerken in de Bredestraat.

In een eerste fase start de aannemer met rioleringswerken tussen rotonde Schriekstraat en café ’t Hoekske. Deze werken zullen vermoedelijk tot juli 2018 duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Vervolgens start de aannemer in dezelfde fase met de wegeniswerken en de heraanleg van het fietspad.

Nadat de rioleringswerken in de eerste fase afgerond zijn, gaan de werken verder in de Schaliehoevestraat vanaf café ‘t Hoekske tot aan de Hollandstraat. Deze werken zullen onder voorbehoud van goede weersomstandigheden tot en met september 2018 duren.

De wegeniswerken van zowel de eerste fase van de Bredestraat als de Schaliehoevestraat zullen eind dit jaar afgerond zijn.

Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, is enkel plaatselijk verkeer in de werkzone toegelaten. Handelaars blijven bereikbaar. Het verkeer zal omgeleid worden via de Mechelaars en Gommerijnstraat. Fietsers kunnen  specifieke omleiding volgen via Schriekstraat en Oude Schrieken.

Voor de start van de werken werd een infoavond voor bewoners ingericht om bijkomende toelichting te geven over het project. De presentatie die tijdens de infoavond getoond werd, kan je hier bekijken.

omhoog

Omschrijving werken

Het gemeentebestuur, Aquafin en Pidpa voeren rioleringswerken uit in de Bredestraat, Pastoor Mellaertsstraat, Lammeneelstraat en Schaliehoevestraat in Heist-Goor. Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij men het regenwater gaat scheiden van het afvalwater. Proper water hoort immers niet thuis in een afvalwaterstelsel. Op die manier zorgen we voor een beter zuiveringsrendement en werken we ook in Heist-op-den-Berg mee aan de doelstelling om al het oppervlaktewater in Vlaanderen terug proper te krijgen.

Nog een belangrijk gevolg van deze rioleringswerken is dat de straatkolken voortaan aangesloten zullen zijn op het regenwaterstelsel. Wees je er dus van bewust dat alles wat je in de straatkolken giet, rechtstreeks in de beek belandt!

Verschillende nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen aan hun leidingen te doen (gas, elektriciteit, tv, internet, …). De openbareverlichtingspalen blijven behouden, maar de lampen worden vervangen door energiezuinige LED-armaturen.

Na de aanleg van de riolering en de nutsleidingen wordt de wegenis vernieuwd. De betonnen rijweg wordt vervangen door een asfaltverharding over de volledige lengte van het project (19.796 m²). Het dubbelrichtingsfietspad in de Bredestraat wordt verbreed en wordt met een haag afgescheiden van de rijweg. De bestaande grachten blijven behouden of worden een beetje opgeschoven in functie van het fietspad. Om deze werken te kunnen realiseren, moeten de eiken langs de Bredestraat gerooid worden. Er wordt een gedeeltelijke heraanplanting met winterlindes voorzien.

De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op 4.893.396,40 euro incl. btw. De kosten worden als volgt verdeeld:

  • Aquafin: 2.457.216 euro
  • Pidpa: 527.189 euro
  • Provincie Antwerpen en Vlaams Gewest: 897.292,40
  • Gemeente Heist-op-den-Berg: 1.011.999
omhoog

Gescheiden riolering

Wanneer er een gescheiden riolering in je straat wordt aangelegd, moet je ook op privédomein een scheiding voorzien van vuil water (DWA) en proper water (RWA). De Vlaamse milieureglementering verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die bestemd is voor uitsluitend afvalwater en omgekeerd. Als je het regenwater niet afkoppelt, mag Pidpa je niet aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel. Je afvalwater kan dan niet worden gezuiverd.

Omdat het niet voor iedereen zo eenvoudig is om zelf de klus te klaren, staat een afkoppelingsdeskundige je met raad en daad bij. Deze begeleiding van de afkoppelingsdeskundige is volledig gratis. Al wat je moet doen is een afspraak maken bij Pidpa via 0800 90 300 (optie 5) of riolering@pidpa.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Petra Cuyvers van Avlop
0496 24 92 36, administratie@avlop.be. Zij is aangesteld als afkoppelingsdeskundige van de werken.

omhoog

Timing en fasering

De werken starten op 16 augustus 2017 en zullen vermoedelijk duren tot het najaar van 2019. Om de hinder te beperken, wordt de uitvoering gespreid over verschillende fases.

Om de hinder te beperken, wordt de uitvoering gespreid over verschillende fases.

Fase 1 ➜ rotonde Bredestraat – L. Kempenaersstraat: aansluiting riolering met de L. Kempenaersstraat
Fase 2 ➜ rotonde Bredestraat tot kruispunt Schaliehoevestraat
Fase 3 ➜ kruispunt Schaliehoevestraat tot inrit Delhaize
Fase 4 ➜ inrit Delhaize tot kruispunt Mechelaars
Fase 5 ➜ Lammeneelstraat, deel tussen Hollandstraat en Bredestraat
Fase 6 ➜ Schaliehoevestraat, deel tussen kruispunt Bredestraat en Hollandstraat

De planning per fase is afhankelijk van de planning van de aannemer.

Het werken in fases verloopt als volgt: eerst voert de aannemer de rioleringswerken en daarop de werken voor wegverharding uit. De aanleg van voet- en fietspaden volgt telkens aansluitend op de aanleg van wegverharding. Terwijl die aanleg gebeurt, wordt al begonnen met de rioleringswerken en de wegverharding in de volgende fase.

omhoog

Omleiding

Allereerst wordt er door de nutsmaatschappijen gewerkt in de het gedeelte van de Bredestraat tussen de rotonde aan de Schriekstraat en het kruispunt met de Schaliehoevestraat. Deze werken duren vermoedelijk tot maart 2018.

Tijdens de werken aan de nutsleidingen in het gedeelte van de Bredestraat tussen de rotonde van de Schriekstraat en de het kruispunt van de Schaliehoevestraat wordt het verkeer als volgt omgeleid:

Verkeer komende van Schriek, Putte:
Verkeer richting Heist-Goor wordt omgeleid via Schriekstraat, Gommerijnstraat, Mechelaars.

Verkeer komende van Heist-Goor, richting Schriek:
Er wordt een enkelrichting ingesteld voor verkeer komende van Heist-Goor richting Schriek.

omhoog

Toegankelijkheid woningen en handelaars

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit houdt in dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7 tot 16.30 uur) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer moeten gerespecteerd worden. De bereikbaarheid van de handelaars is in de mate van het mogelijke verzekerd.

omhoog

De Lijn

Door de wegenwerken zijn de reguliere autobusverbindingen gewijzigd en kunnen de halte- en opstapplaatsen die gelegen zijn binnen de werkzone niet bediend worden. Aan deze halteplaatsen zal je informatie vinden over de tijdelijke opstapplaatsen die De Lijn voorziet. Voor meer informatie kan je ook terecht op www.delijn.be.

omhoog

Huisvuilophalingen

De huisvuilophaaldiensten behouden hun route en dagen zoals voorzien in de afvalkalender. Op het moment dat de vuilniswagen niet meer tot bij je woning geraakt, komt de aannemer zelf je afval- of papiercontainer/pmd-zak/glasbak ophalen. Hij brengt die dan naar een ophaalpunt waar de vuilniswagen wel kan geraken. Zet je huisnummer duidelijk op de container en glasbak, zodat de aannemer ze nadien kan terugbezorgen aan de juiste eigenaar.

Voor meer info kan je terecht bij de afvalinfolijn van IOK, 014 56 27 75.

omhoog

Verhuis of levering?

Je kan helpen de werken vlot te laten verlopen door tijdig te laten weten wanneer je een verhuis plant of een bijzondere levering verwacht. Dan kan de aannemer hiermee rekening houden.

omhoog

Nuttige info

Bouwheer
Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

Studiebureau
D+A Consult, Borchtstraat 28, 2800 Mechelen

Aannemer
DCA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse

Veiligheidscoördinator
Dirk De Groof, Mechelbaan 657, 2580 Putte

Voor specifieke problemen i.v.m. de werken kan je terecht bij

  • Aquafin, 03 450 45 45 of 0800 16 603 (noodnummer)
  • Pidpa, 0800 90 300
  • DCA, 014 62 22 11

Voor algemene vragen over het project, de timing, het verkeer, … kan je terecht bij

  • Technische Zaken, 015 22 86 30
  • Verkeerspolitie, 015 750 950
omhoog