Aanleg fietspaden Lostraat

Update maart 2018

Op maandag 26 maart start fase 3 van de werken tussen de spoorwegovergang en de Peremansheidestraat. Eerst zal er gestart worden met het vernieuwen van de inbuizingen. Daarna wordt het nieuwe fietspad langs beide zijden van de weg aangelegd.

Om vlot en veilig te kunnen werken zal in deze werkzone enkel plaatselijk verkeer worden toegelaten. Handelaars blijven wel bereikbaar.

 De werken in deze fase zullen vermoedelijk (afhankelijk van de weersomstandigheden) tot midden mei 2018 duren.

Aan de verkeerssituatie tussen de spoorweg en het rondpunt met de N10 wordt voorlopig niets gewijzigd. Er blijft hier enkelrichting ingesteld, over 1 rijstrook, tot de aannemer op dit gedeelte zal starten. 

Beschrijving van de werken

Het gemeentebestuur legt in samenwerking met de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid twee enkelrichtingsfietspaden aan in de Lostraat in Heist-op-den-Berg. Het gaat om het deel tussen de Lange Haagstraat en de Liersesteenweg (N10). De fietspaden worden op sommige plaatsen met een haag afgescheiden van de rijweg en zijn 1,75 meter breed. Het gaat in totaal om 4.366 meter fietspad. Er worden ook twee veiligere fietsoversteken voorzien ter hoogte van het zwembad en ter hoogte van de Oudestraat.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moesten de bomen in de Lostraat verdwijnen. Dit is in de zomer van 2016 al gebeurd.

Verschillende nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om aanpassingen aan hun leidingen te doen. Het gaat om de vernieuwing van de waterleiding, het uitbreiden en saneren van gasleidingen en het saneren van tv- en telefoonkabels. Pidpa investeert hiervoor 950.000 euro, Telenet 75.800 euro en Eandis 400.000 euro. Deze werken gaan vooraf aan de aanleg van de fietspaden en brengen grote hinder mee. Deze werken aan de nutsleidingen zijn ondertussen voltooid.

De totale kostprijs van dit fietspadenproject bedraagt 2.111.945,00 euro incl. btw. Een groot deel hiervan, nl. 1.611.381,78 euro, wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid (elk 50%). Het gemeentelijke aandeel bedraagt 500.563,22 euro, wat gelijk is aan 24% van het totale investeringsbedrag. Om de fietspaden mooi te kunnen doortrekken, gaat Infrabel de spooroverweg in de Lostraat verbreden. De kosten hiervan worden geraamd op 85.000 euro en worden voor 80% gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid. De overige 20% wordt door de gemeente Heist-op-den-Berg betaald.

Timing en fasering

De werken zijn gestart in augustus 2016 en zullen vermoedelijk duren tot juli 2018. Om de hinder te beperken, wordt de uitvoering gespreid over verschillende fases. In elke fase wordt er eerst gewerkt door de nutsmaatschappijen. Daarna vindt de aanleg van het fietspad plaats. Deze planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

 • Fase 1 Oude Godstraat tot rotonde De Sporthal: werken reeds voltooid.
 • Fase 2 rotonde De Sporthal tot spoorweg: werken reeds voltooid.
 • Fase 3 spoorweg tot Peremansheidestraat
  Aanleg van het fietspad: 26 maart tot half mei 2018
 • Fase 4 Peremansheidestraat tot Liersesteenweg (N10)
  Aanleg van het fietspad: half mei tot juli 2018

De faseringen worden zo uitgevoerd dat wanneer men start met de aanleg van het fietspad in een fase, tegelijkertijd begonnen wordt met de werken aan de nutsvoorzieningen van de volgende fase. Op die manier wordt er dus telkens in twee delen van de Lostraat gewerkt, een deel waar men fietspad aanlegt en een deel waar men nutsleidingen aanlegt.

Omleiding

Het verkeer komende van Heist-centrum wordt omgeleid via Westerlosesteenweg, Mechelbaan, Liersesteenweg (N10). Het verkeer komende van de Liersesteenweg wordt omgeleid via de rotonde aan Fabiola naar de Mechelsesteenweg (N15).

FIETSERS
Per fase wordt er een aparte omleiding voor het fietsverkeer voorzien.

De fietsers die van Heist-Goor komen, kunnen via de Mechelbaan, Zonderschotsesteenweg en Heuvelstraat naar Heist-centrum rijden.

Toegankelijkheid woningen en handelaars

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit houdt in dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7 uur tot 16.30 uur) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer moeten gerespecteerd worden. De bereikbaarheid van de handelaars is in de mate van het mogelijke verzekerd.

De Lijn

Door de wegenwerken zijn de reguliere autobusverbindingen gewijzigd en kunnen de halte- en opstapplaatsen die gelegen zijn binnen de werkzone niet bediend worden. Aan deze halteplaatsen zal je informatie vinden over de tijdelijke opstapplaatsen die voorzien worden door De Lijn. Voor meer informatie kan je ook terecht op www.delijn.be.

Huisvuilophalingen

De huisvuilophaaldiensten behouden hun route en dagen zoals voorzien in de afvalkalender. Op het moment dat de vuilniswagen niet meer tot bij je woning geraakt, komt de aannemer zelf je afval- of papiercontainer/pmd-zak/glasbak ophalen. Hij brengt die dan naar een ophaalpunt waar de vuilniswagen wel kan geraken. Zet je huisnummer duidelijk op de container, zodat de aannemer deze nadien kan terugbezorgen aan de juiste eigenaar. Voor meer informatie kan je terecht bij de afvalinfolijn van IOK, 014 56 27 75.

Verhuis of levering, informeer ons

Je kan helpen de werken vlot te laten verlopen, door tijdig te laten weten wanneer je een verhuis plant of een bijzondere levering verwacht. Dan kan de aannemer hiermee rekening houden.

Nuttige info

 • Bouwheer
  Gemeente Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
 • Studiebureau
  D+A Consult, Borchtstraat 28, 2800 Mechelen
 • Aannemer
  Van Wellen nv, Klinkaardstraat 198, 2950 Kapellen
 • Veiligheidscoördinator
  Dirk De Groof, Mechelbaan 657, 2580 Putte

Voor specifieke, praktische vragen m.b.t. de werken kan je terecht bij Van Wellen nv, 03 660 21 21

Voor vragen i.v.m. de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, …) kan je terecht bij Pidpa, 0800 90 300

Voor algemene vragen over het project, de timing, het verkeer, … kan je terecht bij Technische Zaken, 015 22 86 30 of bij de verkeerspolitie, 015 750 950.