Herinrichting Wiekevorst-centrum

Het gemeentebestuur, Aquafin en Pidpa gaan rioleringswerken uitvoeren in:

  • Wiekevorst-Dorp (tussen Herenthoutseweg en Louis Van Bauwelstraat)
  • Louis Van Bauwelstraat (vanaf kruispunt Wiekevorst-Dorp tot net buiten de bebouwde kom richting Heist-op-den-Berg)
  • Morkhovenseweg (vanaf Wimp tot aan het kruispunt met Wiekevorst-Dorp).

Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij men het regenwater gaat scheiden van het afvalwater. Proper water hoort immers niet thuis in een afvalwaterstelsel. Op die manier zorgen we voor een beter zuiveringsrendement en werken we ook in Heist-op-den-Berg mee aan de doelstelling om al het oppervlaktewater in Vlaanderen terug proper te krijgen.

Verschillende nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen aan hun leidingen te doen (waterleiding, gas, elektriciteit, internet, tv, …).

Na de aanleg van de nutsleidingen en de riolering wordt de wegenis vernieuwd. De betonnen rijweg wordt vervangen door een zwarte asfaltverharding. In de zone rondom de kerk tot iets voorbij het kerkhof in de Valleistraat zal gebruik gemaakt worden van klinkers en gezaagde gebrande kasseien zoals die in Itegem gebruikt zijn. Ook de fietspaden worden vernieuwd vanaf de grens met Morkhoven tot iets voorbij de bebouwde kom richting Heist-op-den-Berg. In totaal wordt 2.205m fietspad, 15.371m² wegenis en 4.320m riolering vernieuwd.

Kostprijs
De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op 4.403.513,56 euro incl. btw. De kosten worden als volgt verdeeld:

  • Provincie Antwerpen en Vlaamse Overheid: 644.636,94 euro incl. btw
  • Gemeente Heist-op-den-Berg: 1.975.125,52 euro incl. btw
  • Aquafin: 1.426.170,74 euro incl. btw
  • Pidpa: 347.580,37 euro incl. btw

Timing
De werken aan de nutsleidingen starten in de zomer van 2017 (augustus) en de totale werken inclusief de rioleringsaanleg zullen vermoedelijk duren tot het voorjaar van 2019. Om de hinder te beperken, wordt de uitvoering gerealiseerd over verschillende fasen.

Fase 1: Wiekevorst-Dorp tussen Louis Van Bauwelstraat en Itegemseweg + rond de kerk

  • Nutsleidingen: start in augustus 2017
  • Aannemer wegenis: start +/- november 2017

Fase 2: Morkhovenseweg tussen Wimp en Wiekevorst-Dorp aansluitend op fase 1

Fase 3: Pompoenstraat tussen Wiekevorst-Dorp en einde bebouwde kom richting Heist-op-den-Berg aansluitend op fase 2

Er zijn van 20 tot en met 22 september ook werken (herstelling wegdek) in de L. Van Bauwelstraat (overkant Groen Hofke). Beurtelings verkeer wordt ingesteld.

Meer info

Technische Zaken
Herentalsesteenweg 112,
2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 30, fax 015 24 50 90,
mail technische.dienst@heist-op-den-berg.be