Oude Godstraat

Update

Omwille van de braderij is de Oude Godstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer van donderdag 21 juni 18 uur tot en met maandag 25 juni 6 uur.

In juni 2018 start de bouw van de nieuwe academie in de Oude Godstraat. Deze bouw- en verbouwingswerken zullen een impact hebben op de site van de academie, alsook op het openbaar domein van de Oude Godstraat. Zo wordt onder meer het pop-up parkje naast de academie verwijderd. Voor de luifel wordt een nieuwe plek gezocht.

Bijkomende klaslokalen worden voorzien onder de vorm van modulaire units. Deze worden geplaatst aan de voorzijde van de academie, in de Oude Godstraat. Deze ingreep houdt in dat de verkeerssituatie in de Oude Godstraat tussen de kruispunten met de Bergop / Frans Coeckelbergsstraat en met de Herentalsesteenweg wordt aangepast.

Oude Godstraat: één richting

Omdat de klasunits een gedeelte van de rijbaan zullen innemen, versmalt de berijdbare zone van de Oude Godstraat. Deze straat wordt een éénrichtingsstraat vanaf 16 juni. Je zal vanuit de Herentalsesteenweg nog richting Bergstraat kunnen rijden; in de andere richting rijden is niet meer mogelijk.

Gewijzigde verkeerssituatie in de omgeving van de Oude Godstraat

Ten gevolge van deze ingreep wijzigt de voorrangsregel op het kruispunt Frans Coeckelbergsstraat en Oude Godstraat. De vaste voorrang van rechts zal dus opgeheven worden tijdens de duur van de werken. Leopoldlei en Frans Coeckelbergsstraat worden voorrangswegen.

Aansluitend wordt de wegversmalling in de Frans Coeckelbergsstraat verwijderd; dit opdat de doorstroming in deze straat tijdens de duur van de ingreep in de Oude Godstraat gegarandeerd kan blijven.

Voor de gebruikers van de academie zal er een kiss & ride-zone voorzien worden in de Oude Godstraat, tussen de klasunits en café Den Hosp. Permanent parkeren is hier verboden.

Meer info

De werken zullen ongetwijfeld voor enige overlast zorgen. Het gemeentebestuur en de betrokken aannemers proberen deze hinder tot het minimum te beperken.

Bij vragen over de geplande werken, kan je steeds contact opnemen met team Openbaar Domein. Dit kan op het nummer 015 22 86 30 of via mail technische.dienst@heist-op-den-berg.be.