Herinrichting Wiekevorst-centrum

Update
Momenteel zijn de nutsmaatschappijen bezig met de laatste aanpassingswerken ter hoogte van het kruispunt met Witte Gracht en aan de Paradijzen. Tegen  22 maart worden deze werken afgerond.

Op 27 en 28 maart worden de boordstenen gegoten op het kruispunt ter hoogte van Witte Gracht en Paradijzen. Aansluitend worden de funderingen van de weg en de fietspaden aangelegd.

De onderlaag asfalt in de Louis Van Bauwelstraat wordt aangelegd  tijdens de week van 23 april. De aanleg van de toplaag van de asfalt in de Louis Van Bauwelstraat en Morkhovenseweg staat gepland in de eerste week van mei .

De Morkhovenseweg en  L. Van Bauwelstraat kunnen dan terug opengesteld worden voor verkeer. Het kruispunt met Witte Gracht is dan ook terug open. 

Dan gaan de wegen- en rioleringswerken een volgende fase in.

Er wordt dan gewerkt in de Pompoenstraat vanaf kruispunt Paradijzen-Lage Dreef tot bijna aan de Advocatenstraat. Deze werken zullen vermoedelijk duren tot half juli. Dan zal ook de Pompoenstraat terug  kunnen opengesteld worden. 

Wegenwerken zijn weersafhankelijk. Bovenstaande data kunnen nog wijzigen in functie van de weersomstandigheden.

Doorgaand verkeer en zwaar verkeer tussen Heist-op-den-Berg en Morkhoven moet de huidige omleiding volgen. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk via de Morkhovenseweg en Wiekevorst-Dorp. Schets omleiding

Voor de start van de werken werd een infoavond voor bewoners ingericht om bijkomende toelichting te geven over het project. De presentatie die tijdens de infoavond getoond werd, kan je hier bekijken.

Beschrijving van de werken
Het gemeentebestuur, Aquafin en Pidpa voeren rioleringswerken uit in Wiekevorst-Dorp, Morkhovenseweg, L. Van Bauwelstraat en Pompoenstraat in Wiekevorst. Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij men het regenwater gaat scheiden van het afvalwater. Proper water hoort immers niet thuis in een afvalwaterstelsel. Op die manier zorgen we voor een beter zuiveringsrendement en werken we ook in Heist-op-den-Berg mee aan de doelstelling om al het oppervlaktewater in Vlaanderen terug proper te krijgen.

Verschillende nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om een aantal aanpassingen te doen.

Na de aanleg van de riolering en de nutsleidingen wordt de wegenis vernieuwd. In Wiekevorst-Dorp wordt de nieuwe verharding in betonstraatstenen en kassei aangelegd. Er komt ook een verhoogd verkeersplateau met een snelheidsregime van 30 km/uur. In de Morkhovenseweg, L. Van Bauwelstraat en Pompoenstraat worden de dubbelrichtingsfietspaden binnen de bebouwde kom vervangen door enkelrichtingsfietspaden. De bestaande verharding wordt vervangen door een asfaltverharding.    

Kostprijs
De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op 4.978.213,70 euro incl. btw. De kosten worden als volgt verdeeld:

  • Aquafin: 1.600.211,41 euro
  • Pidpa: 568.338,75 euro
  • Gemeente Heist-op-den-Berg: 2.809.663,54 euro.

Timing en fasering
De werken aan de nutsleidingen, wegenwerken en rioleringsaanleg zullen vermoedelijk duren tot einde 2019. Om de hinder te beperken, wordt de uitvoering gerealiseerd over verschillende fasen.

Fase 1: Wiekevorst-Dorp tussen L. Van Bauwelstraat en Itegemseweg: april -september 2018
Fase 2: Morkhovenseweg tussen Wiekevorst-Dorp en De Wimp; oktober 2018 -  januari 2019
Fase 3: L. Van Bauwelstraat tussen Wiekevorst-Dorp en Witte Gracht: februari -mei 2019
Fase 4: Pompoenstraat vanaf Witte Gracht tot einde bebouwde kom: juni -oktober 2019
Fase 5: heraanleg bocht Itegemseweg - Herenthoutseweg: november - december 2019

 
De faseringen worden zo uitgevoerd dat wanneer men start met de aanleg van de riolering in een fase, tegelijkertijd begonnen wordt met de werken aan de nutsvoorzieningen van de volgende fase. Op die manier wordt er dus telkens in twee delen gewerkt, een deel waar men riolering en wegenis aanlegt en een deel waar men nutsleidingen aanlegt. De aanleg van de nutsleidingen in de eerste fase is al gebeurd.

Omleiding
Het verkeer richting Noorderwijk wordt omgeleid via Hulshoutsesteenweg, Itegemseweg, Herenthoutseweg en Doornestraat, en omgekeerd.

Per fase wordt een aparte omleiding voor auto's, fietsers en vrachtverkeer voorzien.

Handelaars, huisvuilophalingen, De Lijn, verhuis, levering
Toegankelijkheid woningen en handelaars

Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit houdt in dat de toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7 tot 16.30 uur) zal ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen van de aannemer moeten gerespecteerd worden.

De bereikbaarheid van de handelaars is in de mate van het mogelijke verzekerd.

De Lijn
Door de wegenwerken zijn de reguliere autobusverbindingen gewijzigd en kunnen de halte- en opstapplaatsen die gelegen zijn binnen de werkzone niet bediend worden. Aan deze halteplaatsen zal je informatie vinden over de tijdelijke opstapplaatsen die De Lijn voorziet. Voor meer informatie kan je ook terecht op www.delijn.be.

Huisvuilophalingen
De huisvuilophaaldiensten behouden hun route en dagen zoals voorzien in de afvalkalender. Op het moment dat de vuilniswagen niet meer tot bij je woning geraakt, komt de aannemer zelf je afval- of papiercontainer/pmd-zak/glasbak ophalen. Hij brengt die dan naar een ophaalpunt waar de vuilniswagen wel kan geraken. Zet je huisnummer duidelijk op de container en glasbak, zodat de aannemer ze nadien kan terugbezorgen aan de juiste eigenaar.

Voor meer informatie kan je terecht op de afvalinfolijn van IOK, 014 56 27 75.

Verhuis of levering: informeer ons

Je kan helpen de werken vlot te laten verlopen door tijdig te laten weten wanneer je een verhuis plant of een bijzondere levering verwacht. Dan kan de aannemer hiermee rekening houden.

Nuttige info
Bouwheer: Gemeente Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Studiebureau: Sweco Belgium nv, Stationsstraat 51, 2800 Mechelen
Aannemer: DCA, Lilsedijk 50, 2340 Beerse
Veiligheidscoördinator: Base bvba, Kortrijksepoortstraat 128-001, 9000 Gent

Voor specifieke problemen i.v.m. de werken kan je terecht bij

  • Aquafin, 03 450 45 45 of 0800 16 603 (noodnummer)
  • Pidpa, 0800 90 300
  • DCA, 014 62 22 11

Voor algemene vragen over het project, de timing, het verkeer, … kan je terecht bij Team Openbaar Domein, 015 22 86 30, openbaardomein@heist-op-den-berg.be of bij de verkeerspolitie, 015 750 950.

Op de hoogte blijven van het verloop van de werken?
Bezorg je mailadres aan communicatie@heist-op-den-berg.be

Overweeg je een gasaansluiting? Vraag ze dan nu aan!
Woon je in een van de straten waarin gewerkt zal worden en overweeg je een gasaansluiting, dan is het nu een goed moment om die aan te vragen. Tegen dat de werken effectief bij jou plaatsvinden, is de aansluiting hopelijk in orde en zo vermijd je dat er kort daarna weer wegdek opgebroken moet worden. Je vraagt de gasaansluiting aan bij Eandis.

Contactgegevens Eandis
Algemeen: www.eandis.be of 078 35 35 34: algemeen nummer (op werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur), voor vragen over nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters, rationeel energiegebruik (REG), budgetmeters en diensten sociale leverancier, opneming meterstand, en andere

Voor de regio Heist-op-den-Berg kan je terecht in het Eandis-klantenkantoor, Boudewijnlaan 20 in Heist-op-den-Berg. Hier kan je o.a. terecht voor inlichtingen i.v.m. energiebesparende maatregelen. REG-premies en aansluitingen.

Openingsuren
Ma.      13.30 - 16 uur
Wo.      8.30 - 12 uur
Do.       8.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur

Contactinformatie