Weg- en rioleringswerken Hollandstraat

Verloop van de werken in september 2021

AANLEG VAN DE RIOLERING
Hollandstraat tussen huisnummer 109 en Schaliehoevestraat

Uitvoering
Vanaf 6 september starten de voorbereidende werken voor de aanleg van de riolering. Allereerst zal er gestart worden in het deel van de Hollandstraat tussen de Schaliehoevestraat en huisnummer 109 (blauwe zone op het plan). De aanleg van de riolering en vernieuwing van de rijbaan in deze zone zal vermoedelijk tot half november duren afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleiding
Om de werken te kunnen uitvoeren zal het doorgaand verkeer omgeleid worden via Galgestraat - Schriekstraat - Bredestraat.

WERKEN AAN NUTSLEIDINGEN
Hollandstraat tussen huisnummer 64 en 's Gravenhagestraat

Uitvoering
Op maandag 6  september start de volgende fase in de aanleg van een nieuwe waterleiding. De aannemer start dan de voorbereidende werken ter hoogte van het kruispunt van de Schaliehoevestraat aan Hollandstraat 64. De nieuwe waterleiding zal aangelegd worden in de Hollandstraat tot aan de ’s Gravenhagestraat (groene zone op plan). De aanleg van deze hoofdleiding zal vermoedelijk tot eind oktober duren. Daarna zullen in deze zone de huisaansluitingen voor water en gas vernieuwd worden.

Hollandstraat tussen Masheikedreef en Schaliehoevestraat

Uitvoering
In het deel van Hollandstraat dat gelegen is tussen Masheikedreef en Schaliehoevestraat (gele zone op het plan) voeren Fluvius en Pidpa aanpassingswerken uit aan de aansluitingen van de woningen om deze aan te sluiten op de nieuw aangelegde leidingen. Deze werken zullen vermoedelijk tot eind september duren.

Hollandstraat tussen Lammeneelstraat en rotonde Heist-Goorstraat

Uitvoering
Er wordt ook verder gewerkt in het gedeelte van de Hollandstraat, gelegen tussen de Lammeneelstraat en de Heist-Goorstraat (oranje zone op plan). In deze zone van de werken worden de woningen aangesloten op de nieuw aangelegde waterleiding en gasleiding. Er wordt voornamelijk in de berm gewerkt. Deze werken zullen vermoedelijk half september afgerond zijn.

Omleiding
Tijdens de werken aan de nutsleidingen loopt er een omleiding via Bredestraat - Pastoor Mellaertsstraat en Heist-Goorstraat.

Tijdens de uitvoeringsperiode van de werken geldt een snelheidsbeperking van 30km/u in de Hollandstraat. Deze snelheidsbeperking is ook van toepassing in omliggende straten zoals ‘s Gravenhagestraat, Kleine Lammeneelstraat, Lammeneelstraat, Bosweg, Misweg en Rashoevewijk.

De afvalophalingen tijdens de werken zullen gewoon doorgaan zoals voorzien. De containers zullen door de aannemer verzameld worden op een centraal ophaalpunt voor de lediging. Zorg er wel voor dat jouw adres duidelijk vermeld staat op de afvalcontainer en glasbak zodat deze na lediging terug bij de juiste woning kunnen geplaatst worden.