Onderhoudswerken Heerweg

In het kader van het lopende onderhoudsprogramma investeert de gemeente dit jaar in de verfraaiing van de Heerweg.

De werken starten op maandag 25 maart en omvatten de vernieuwing van een doorsteek ter hoogte van huisnummer 58. Daarna worden er nog vernieuwingswerken van de gebroken betonplaten uitgevoerd. Deze werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer vier weken duren.

Wegenwerken gaan vaak gepaard met hinder voor omwonenden en weggebruikers. Als wegbeheerder kunnen we deze hinder niet helemaal vermijden, maar we trachten de hinder tot een minimum te beperken. Toch kunnen bepaalde woningen op sommige momenten moeilijker bereikbaar zijn met de wagen.  

De afvalophalingen zullen gewoon verlopen tijdens de voorziene ophaalmomenten.

Contactinformatie