Oude Godstraat / verkeerssituatie

Update oktober 2019
De ingang van het bestaande gebouw langs de Oude Godstaat is terug in gebruik.

Klasunits
Bijkomende klaslokalen zijn voorzien onder de vorm van modulaire units. Zij werden geplaatst aan de voorzijde van de academie, in de Oude Godstraat. Door deze ingreep werd de verkeerssituatie in de Oude Godstraat tussen de kruispunten met de Bergop / Frans Coeckelbergsstraat en met de Herentalsesteenweg aangepast.

Oude Godstraat: één richting
Omdat de klasunits een gedeelte van de rijbaan innemen, versmalt de berijdbare zone van de Oude Godstraat. Deze straat is voorlopig een éénrichtingsstraat. Je kan vanuit de Herentalsesteenweg nog richting Bergstraat rijden; in de andere richting rijden is niet meer mogelijk.

Voor de werf wordt een laad-en loszone voor aan-en afvoer van bouwmaterialen voorzien. De Oude Godstraat zal bij momenten volledig afgesloten worden voor het verkeer. Deze data zullen meegedeeld worden van zodra wij hier een duidelijk zicht op hebben. Ook via de Hof Van Riemenstraat zal er materiaal aan- en afgevoerd worden. 

Voor voetgangers wordt er een verbinding voorzien aan de achterzijde van de academie. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om van de Hof Van Riemenstraat op een veilige manier in de Oude Godstraat (en omgekeerd) te geraken. 

De werf wordt gedurende de werkzaamheden volledig omheind en is niet toegankelijk voor onbevoegden. 

Gewijzigde verkeerssituatie in de omgeving van de Oude Godstraat
Ten gevolge van deze ingreep wijzigt de voorrangsregel op het kruispunt Frans Coeckelbergsstraat en Oude Godstraat. De vaste voorrang van rechts wordt dus opgeheven tijdens de duur van de werken. Leopoldlei en Frans Coeckelbergsstraat zijn voorrangswegen.
De wegversmalling in de Frans Coeckelbergsstraat werd verwijderd opdat de doorstroming in deze straat tijdens de duur van de ingreep in de Oude Godstraat gegarandeerd kan blijven.

Voor de gebruikers van de academie is er een kiss & ride-zone voorzien in de Oude Godstraat, tussen de klasunits en café Den Hosp. Permanent parkeren is hier verboden.

Contactinformatie