Wegen- en rioleringswerken Wiekevorstse Goorweg

Stand van zaken
De aanleg van de riolering is volop aan de gang. De riolering wordt in de eerste fase aangelegd tot aan huisnummer 33. Zodra dit gedeelte van de riolering klaar is, start de aannemer met de aanleg van de nieuwe weg vanaf de Pompoenstraat tot aan huisnummer 33. Tegelijkertijd met deze werken wordt in de zijstraat van de Wiekevorstse-Goorweg ook riolering geplaatst.

Wanneer de nieuwe weg tot aan huisnummer 33 klaar is, gaat de aannemer verder met de aanleg van het resterende gedeelte van de riolering tot aan huisnummer 38 A. Vermoedelijk starten deze werken begin volgend jaar.

De bewoners werden geïnformeerd via deze bewonersbrief.

Werken
In de Wiekevorstse-Goorweg zal een gescheiden riolering worden aangelegd. Dit houdt in dat het afvalwater en regenwater in aparte openbare leidingen worden afgevoerd. Het spreekt voor zich dat alle private kavels hun water eveneens gescheiden moeten aanbieden. Daarom moet elke inwoner van de Wiekevorstse-Goorweg een scheiding realiseren tussen de afvoer van het hemelwater en het afvalwater. Afkoppelen houdt eveneens in dat men bovenop de scheiding ook het hemelwater ter plaatse zoveel als mogelijk opvangt voor hergebruik, infiltratie en buffering.

Pompstation met interne noodoverlaat voorzien op laagste punt aan rand van bebouwing:

  • voorzien in de rijweg
  • ter hoogte van nr. 30
  • voorzien op laagste punt aan rand van bebouwing zodat hinder (geur, onderhoud en lawaai) beperkt blijft 

De brochure gescheiden riolering geeft verdere duiding bij de afkoppeling. 

Bewonersbrief

Presentatie infovergadering 24 september 2018

Contactinformatie