Wetgeving en reglementen markten en kermissen

Machtiging voor ambulante handel
Iedereen die een ambulante activiteit uitoefent - dit is de verkoop, het te koop aanbieden en het uitstallen met het oog op verkoop van producten en diensten aan de consument, door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt - moet over een machtiging van de minister van Middenstand beschikken. Je kan gemachtigd worden als werkgever (bijlage IA) of als aangestelde (bijlage IB of IC).

Deze zogenaamde 'leurkaart' moet je aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. Deze machtiging of specifieke voorwaarden kunnen van de verkoper vereist worden afhankelijk van zijn statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Voor de verkoop van goederen van huis tot huis heb je een uittreksel uit het strafregister nodig, af te geven aan het ondernemingsloket.

Meer informatie
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
info.EVA@economie.fgov.be

Contactinformatie