Wetgeving horeca

FAVV
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of voedselagentschap) is een openbare dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker. Via inspecties, bemonsteringen en analyses houdt het toezicht op de hele voedselketen: grondstoffen, landbouwbedrijven, voedingsindustrie, winkels en restaurants,... Het houdt toezicht op de zelfcontrolesystemen die de operatoren moeten hebben om de veiligheid van hun producten te waarborgen. Het is ook bevoegd voor de controle inzake dierengezondheid, plantengezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren.

Het FAVV controleert ook in- en uitvoer van dieren, planten en voedingsmiddelen en naar landen buiten de Europese Unie.

Het Meldpunt van het FAVV
Wie vragen heeft of klachten over voedselveiligheid kan het meldpunt voor de consumenten contacteren. Je kan er ook terecht met vragen over hygiëne in winkels en restaurants, etikettering,...
Je kan hen bereiken op 0800 13 550 op weekdagen van 9 tot 17 uur (gratis nummer) of via meldpunt@favv.be.

De Ombudsdienst van het FAVV
Operatoren die om een of andere reden klachten heben over de manier waarop ze tijdens een controle behandeld werden of die gewoon de opgelegde maatregelen niet begrijpen, kunnen zich met hun klachten of vragen wenden tot de ombudsdienst van het FAVV. Dit kan op 0800 13 455 tijdens de kantooruren (gratis nummer).

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Administratief Centrum - Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel 02 211 82 11, info@favv.be, www.favv.be.

Contactinformatie