Wie zijn wij?

Een enthousiast team zet haar schouders onder de collectie:

  • De stuurgroep zet de krijtlijnen uit. Welke werking willen we op lange termijn rond de collectie uitbouwen en hoe gaan we dat realiseren? De stuurgroep bepaalt de richting die we uitgaan, legt doelstellingen en acties vast, bepaalt prioriteiten en brengt advies uit bij externe vragen. Zijn lid van de stuurgroep: Marijke en Peter Anthonissen (erfgenamen van Juul), Luc Vleugels, Bernadette De Cat, Stien Lesage (Beleidscoördinator Samenleving), Jan Bourgeois (directeur CC Zwaneberg), Tom Mannaerts (bibliothecaris Heist-op-den-Berg), Jeroen Janssens (Kempens Karakter), Mariet Calsius en Heidi Moyson (CEMPER).
  • We konden en kunnen ook rekenen op de onmisbare hulp van vrijwilligers: Maurice Van Loock, Herman Vergauwen, Tim Peinen, Michel Cox, Petra Habáñová.