Wijkgezondheidscentrum

Het wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maar ook andere zorgverleners zoals maatschappelijk werkers, diëtisten, psychologen, ... onder één dak werken.

Alle zorgverleners werken met elkaar samen om integrale zorg te verwezenlijken. Hierbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale gezondheidsaspecten.

Het wijkgezondheidscentrum werkt op basis van het 'forfaitair betalingssysteem'. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per patiënt aan het wijkgezondheidscentrum. Zo hoef je als patiënt niet te betalen voor de consultaties en huisbezoeken. Via dit financieringssysteem willen ze hun schouders zetten onder een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.