Nieuws uit het schepencollege

17 oktober 2017

Klimaatfondssubsidies muziek- en tekenacademie
Eandis voerde een energieaudit uit van de Heistse muziek- en tekenacademie. Voor het isoleren van het dak en de spouwmuur en het vervangen van de ramen van de muziek- en tekenacademie kunnen subsidies worden bekomen vanuit het klimaatfonds. Het gaat om 50% van het geïnvesteerde bedrag, met een maximum van 250.000 euro. Voorwaarde is dat de werken voor oktober 2020 uitgevoerd worden.
 
Het college neemt akte van de energieaudit en beslist om de subsidies aan te vragen.
 
Tonnagebeperking Jachtlaan en Hanssenslaan
Tijdens de wegenwerken in het centrum van Itegem zijn een aantal straten ontdekt als sluiproute, dit zowel voor gewone wagens als voor vrachtverkeer.

Zo is er een beduidende stijging van het aantal vrachtwagens in de Hanssenslaan. De Hanssenslaan is een rijbaan (gemeenteweg) met een beperkte wegbreedte die in twee richtingen kan worden gebruikt. Naast de rijbaan zijn er open en diepe grachten. Dit maakt dat het kruisen met vrachtwagens vermeden moet worden. Bovendien wordt de straat veelvuldig door fietsers gebruikt.
De Jachtlaan (gemeenteweg) in Itegem wordt momenteel veelvuldig gebruikt als sluiproute voor verkeer tussen Heist-op-den-Berg/Hallaar en Bevel/Herenthout. Ook vrachtwagens gebruiken deze kortere weg in plaats van de beter uitgeruste wegen. Bovendien wordt ook deze straat veelvuldig door fietsers gebruikt.
 
Het college beslist dan ook om een tonnagebeperking in de Hanssenslaan en de Jachtlaan in Itegem in te voeren. De nodige verkeersborden worden aangebracht.