Zone 30 tijdens werken Hollandstraat

26
maart
2021

De werken in de Hollandstraat en omgeving startten begin maart. Deze werken gebeuren in verschillende fases, waardoor de verkeerssituatie regelmatig zal veranderen.

De meeste straten in het gebied tussen Schaliehoevestraat, Bredestraat, Pastoor Mellaertsstraat, Heist-Goorstraat en N10 zijn niet geschikt om extra sluipverkeer te verwerken. De straten in dit gebied worden ook veelvuldig gebruikt door fietsers. Een lagere snelheid van het autoverkeer kan de impact op de omgeving verminderen en de veiligheid voor fietsers verhogen.

Om te vermijden dat de bestuurders zich met elke nieuwe fase opnieuw moeten aanpassen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de volledige duur van de werken een zone 30 in te voeren in de zone tussen Schaliehoevestraat, Bredestraat, Pastoor Mellaertsstraat, Heist-Goorstraat en Rashoevebeek. Hierdoor vermijden we dat het snelheidsregime vaak wijzigt in de loop der werken. Omleidingen zullen wel wijzigen in functie van de ingestelde fase.

Contactinformatie