Zorgoverleg

Soms verloopt de zorg thuis moeilijk. Het overzicht behouden is niet evident. Wie doet wat? Wie komt wanneer? Waar is er extra nood aan? 

Wij kunnen jou helpen en stellen een zorgoverleg voor. 

Onze coördinator organiseert een vergadering met alle betrokkenen om de thuiszorgsituatie te bespreken. Iedereen leert elkaar beter kennen. Er worden onderling afspraken gemaakt zodat de taken beter op elkaar en op de noden van de zorgbehoevende worden afgestemd. Dit alles wordt genoteerd in een zorgplan.

Iedereen die van ver of nabij betrokken is bij een thuiszorgsituatie kan deze vraag stellen. Deze dienstverlening is gratis.

Voor meer informatie kun je terecht bij team Thuiszorg.
Verantwoordelijke zorgoverleg: Hilde Maes

Contactinformatie