Zorgwonen

Wat als je niet meer in staat bent om alleen te wonen? Een mogelijkheid is dan om te kiezen voor twee huishoudens in één woning. Klinkt eenvoudig, toch? Steeds meer mensen overwegen om hulpbehoevende familieleden of vrienden in hun huis te verwelkomen en kiezen voor ‘zorgwonen’.

Binnen een bestaande woning creëer je in dat geval een kleinere woongelegenheid (maximaal een derde van je woning) zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Je maakt samen gebruik van gemeenschappelijke ruimtes binnen de woning. Je creëert geen aparte bouwvolumes of appartementen. De woning wordt dus geen meergezinswoning. De volledige woning moet de eigendom van dezelfde persoon zijn. Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet er wel van op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Als je voldoet aan alle specifieke voorwaarden, dien je een meldingsdossier in via omgevingsloketvlaanderen.be of bij Loket Bouw en Milieu van het lokale bestuur. Ze kunnen je verder begeleiden met je aanvraag. Nadat het college akte genomen heeft van de melding, moeten de nieuwe inwoners van de zorgwoning hun nieuwe domicilie melden aan team Burgerzaken. Zij registreren in het bevolkingsregister dat je woning een zorgwoning is en dat beide gezinnen op hetzelfde adres wonen.

De zorgwoning krijgt ook een aparte code in het register (Z-code). Daardoor beschouwt de overheid jullie als twee aparte gezinnen en worden jullie elk afzonderlijk belast.

Het feit dat je met een of meerdere ouderen of hulpbehoevenden woont, heeft geen invloed op je sociaalrechtelijke uitkeringen. De inkomsten worden namelijk niet samengeteld voor ziektevergoedingen van de mutualiteit, inkomensgarantie voor ouderen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen, enzovoort.

Het is een mooie formule om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Meer details vind je op vlaanderen.be/zorgwonen.

Als het zorgwonen stopt, moet er opnieuw een melding gebeuren via het omgevingsloket of bij Loket Bouw en Milieu.

Contactinformatie