Zwerfvuil en sluikstorten

Het lokale bestuur doet grote inspanningen om Heist-op-den-Berg proper en net te houden. De verschillende teams van Eigen Werken Openbaar Domein nemen elke dag de gemeente onder handen. Alle straten en bermen worden op regelmatige basis opgeruimd. De milieupolitie staat hen bij en maakt proces-verbaal op bij overtredingen zoals sluikstorten. Overtreders krijgen een fikse boete.

Zo is het in Heist-op-den-Berg verboden de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van verpakkingen van snoep, snacks, sigarettenpeuken, drank, kauwgom en andere lege verpakkingen). Verder moeten de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen onderhouden en proper gehouden worden.

  • Voor meer informatie en klachten kan je terecht bij de Lokale politie Heist.

In Heist-op-den-Berg zijn er ruim 150 groene zwerfvuilpeters en –meters (vrijwilligers) actief bij het net houden van het openbaar domein. Zij ontvangen van de gemeente een gratis startpakket met grijper, vuilzakken en handschoenen.

  • Voor meer informatie over het zwerfvuilproject kan je terecht bij team Milieu en Duurzaamheid.

Huishoudelijk reglement

Digitaal loket

Externe links