Leven in armoede

10,3 % van de Vlamingen leeft in een gezin met een gezinsinkomen onder de armoededrempel.
Daarnaast behoort 15,5 % van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen. Voor Heist-op-den-Berg betekent dit dat 4.337 inwoners effectief onder de armoedegrens leven en dat 6.527 Heistenaren leven met het risico om in armoede te verzeilen.

De Projectmedewerker Sociale Kruidenier en Armoede ondersteunt deze doelgroep en organiseert verschillende initiatieven. Dit gebeurt vaak in samenwerking met vzw Den Draai, de Heistse vereniging waar armen het woord nemen. 
Dit kunnen tijdelijk projecten zijn (vb. zwemlessen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen), maar net zo goed algemene ondersteuning en samen zoeken naar de juiste hulpverlening voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen of personen.

Daarnaast werkt de Projectmedewerker Sociale Kruidenier en Armoede voortdurend aan de sensibilisering rond dit thema. Zo is er bijvoorbeeld een jaarlijkse campagne rond de periode van 17 oktober, de internationale wereldverzetdag tegen armoede.